Текущи процедури Обяви


Обяви

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, собственост на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД

22-12-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

На основание чл. 29 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия /ППЗПП/, правилата по Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от същият, „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД обявявя търг с тайно наддаване за продажба на автомобили, собственост на холдинга.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА “ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна

11-12-2023
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Доставка на горива до обект „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, гр. Варна, район Аспарухово, местността „Лъджата” за осъществяване на специфичната дейност на дружеството, а именно извършване на базов и среден ремонт и производство на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военно техническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, която дейност се извършва след получаването и при поддържане на валидно надлежно разрешение – лиценз; Кораборемонт, корабостроене и разкомплектоване /рязане/ на кораби.;

Вижте подробности

Документи


ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Обяви

Доставка на техническо оборудване за нуждите на “ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД

06-12-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1000, СО-Средец, ул. „Иван Вазов”, № 12, ет. 4, обявява, че желае да закупи преносими компютри с докинг станции и монитори, чрез събиране на оферти. Техническите параметри са посочени в Техническа спецификация за „Доставка на техническо оборудване за нуждите на ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ ЕАД“ (tech_spec.docx) При проявен интерес от Ваша страна, моля в срок до 14:00 часа на 15.12.2023 г. да подадете оферти на електронен адрес terem@terem.bg Офертите да включват техническо и ценово предложение.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА “ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

23-10-2023
ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД

Доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите на СрН и НН по Приложение № 1, които са с инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическата енергия, потребявана в дейността на „ТЕРЕМ - ИВАЙЛО” ЕООД

Вижте подробности

Документи


ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Ивайло ЕООД

Обяви

Избор на застраховател на движимо имущество, собственост на “ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД

05-10-2023
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

На основание раздел III., чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател на активи дружествена собственост.

Линк към обявлението в страницата на „ТЕРЕМ-КРЗ“

Вижте подробности

Документи


ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Обяви

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за срок от 10 (десет) години

05-10-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Поради не явяване на кандидати за наемане на обекти на търга проведен на 02.10.2023 г., търгът се обявява за непроведен и ще бъде проведен повторно на 30.10.2023 г. от 10.00 часа в гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4 при същите условия. Заявления за участие в повторното провеждане на търга ще се приемат до 27.10.2023 г. 14:00 часа, в деловодството на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, ет.4.

Вижте подробности

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

Доставка на горива за обезпечаване нуждите на “ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД

04-10-2023
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна

Линк към обявлението в страницата на „ТЕРЕМ-КРЗ“

Вижте подробности

Документи


ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Обяви

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД за срок от 10 (десет) години

22-08-2023
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на холдинга в гр. София за срок от 10 (десет) години. Подробности в приложената заповед на Изпълнителния директор.

Вижте подробности

Документи


 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Обяви

“ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, дружествена собственост

05-06-2023
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Открит с РЕШЕНИЕ № РД-04-26/02.06.2023г. на управителя на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Приложение №1 към чл. 29,ал. 2 ППЗПП

Вижте подробности

Документи


ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД
© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи
Информация по чл. 64, ал. 1 от ППЗПП

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Обяви
Кариери
Новини
Кариери
Заявки
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук