Завършили процедури


Конкурси

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижимо имущество,собственост на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД за срок от 2 (две) години

24-08-2022
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижимо имущество, представляващо: обособена част от производствено помещение/хале с инв. № 259 с площ 380 м2 и/или самостоятелен обект – производствена сграда с инв. № 253 с площ 740 м2, находящи се на територията на „ТЕРЕМ – ИВАЙЛО“ ЕООД с адрес: гр. Велико Търново 5000, Промишлена зона, Дълга Лъка, за срок от 2 (две) години.

Вижте подробности

Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД

Конкурси

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговска площ, собственост на ”ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД, за монтиране на десет броя вендинг машини за продажба на стоки

12-08-2022
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Провеждане на конкурс за отдаване под наем на търговска площ, собственост на ”ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД, за монтиране на десет броя вендинг машини за продажба на стоки

Вижте подробности

Документи


Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Състезателни процедури

Доставка на електроенергия за нуждите на “Терем-Цар Самуил“ ЕООД , гр. Костенец

28-07-2022
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД

Доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите, които са с инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическата енергия.

Вижте подробности

Настоящата поръчка обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия за период от 12 (дванадесет) месеца за обект „Терем-Цар Самуил“ ЕООД подробно описан в Приложение № 1 към документацията за участие. Прогнозното количество за цялата поръчка е 300 МWh.

Документи


Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД

Състезателни процедури

Доставка на електроенергия за нуждите на “ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна

25-07-2022
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Предмет на настоящата поръчка: 1. Доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите, които са с инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическата енергия.

Вижте подробности

Настоящата поръчка обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия за период от 12 (дванадесет) месеца за обект „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, подробно описан в Приложение № 1 към документацията за участие. Прогнозното количество за цялата поръчка е 7 500 МWh.

Документи


Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Търгове

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижимо имущество, в сграда с идентификатор 68134.100.368.7 с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Иван Вазов” 12, собственост на

20-06-2022
 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД

Вижте подробности

Отдаване под наем на обекти в недвижим имот, разположени в административна сграда на пет етажа, находяща се в гр. София, ул. „Иван Вазов” 12, с идентификатор 68134.100.368.7 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. София, община Столична, със застроена обща площ от 1932,95 квадратни метра, за осъществяване на търговска дейност.

 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ ЕАД
© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Новини
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук