Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Антикорупция

Антикорупция

Комисия по етика

Прилагане на политика на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ” ЕАД
за разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси и корупция.

Съветът на директорите на „ТЕРЕМ” ЕАД с решение от Протокол №134/31.08.2010 г. прие:
  • Политика за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и корупция;
  • Етичен кодекс на работещите в Група ТЕРЕМ
  • Вътрешни правила за организацията на дейността на Комисията по етика в Група ТЕРЕМ
  • План за действие за реализиране на Политиката на СД на „ТЕРЕМ” ЕАД за разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси и корупция. Съветът на директорите избра председателя и членовете на основния състав на Комисията по етика както и служители по етика в дружествата, които се явяват и членове на разширения състав на Комисията по етика на Група ТЕРЕМ.
С цел увеличаване на възможностите за подаване сигнали за конфликт на интереси или корупция се обявяват телефони – служебен, мобилен, факс и адрес на пощенска кутия.

Документи за обявяване на Политика на съвета на директорите за корупция: 

Този сайт е създаден от Интерконсулт България.© Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД. ver.3.2.0713