Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Продукт

Продукт
êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà

  ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРУДВАНЕ НА КАБИНЕТИ ЗА МОБИЛНА ПОЛИКЛИНИКА
 

1. Предназначение:
 • За периодична медицинска профилактика и лечение в отдалечени райони – с битово и социално-слабо население
 • За осигуряване комплексна медицинска помощ при природни бедствия, промишлени аварии и епидемии
 • За развръщане в райони с активни терористични и бойни действия
2. Състав:
 • Основни медицински кабинети и дейности:
  • Диагностика
  • Манипулационна
  • Хирургия
  • Стоматология
  • Кръводаряване (кръвопреливане)
  • Санитарно - евакуационни
 • Други мобилни медицински кабинети и дейности, съобразно конкретната обстановка
 • Отделение за лежащо болни, аптека, регистратура, трапезария, пералня и др.
3. Обща характеристика на мобилните средства:
 • Основни средства за транспорт и функциониране на поликлиниката:
  • Контейнери (на автомобилни шасита, ремаркета, контейнеровози)
  • Автобуси
 • Всеки кабинет се разполага и функционира в един контейнер или автобус и има автономност на дейността:
  • Собствено оборудване и обзавеждане
Собствено енергоосигуряване и осигуряване дейността

êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà
 

Този сайт е създаден от Интерконсулт България.© Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД. ver.3.2.0713