Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Продукт

Продукт
êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà

  ИНСТРУМЕНТИ И ЕКИПИРОВКА
 

В мащаба на инструментален завод, на покрита площ 14 дка, е обособено производството на инструменти, инструментална екипировка и нестандартно оборудване. Производствената листа включва широка номенклатура изделия на продуктовите гами:
 • Режещи инструменти:
  • Свредла: диаметър ф от 10 до 30 мм; дължина L от 200 до 400 мм.
  • Райбери: диаметър ф от 10 до 30 мм; дължина L от 200 до 400 мм.
  • Зенкери: диаметър ф от 10 до 50 мм; дължина L от 200 до 400 мм.
  • Метчици за метрична резба от М6 до М60; дължина L от 50 до 400 мм.
  • Ножове: стругарски; фасонни; стъргателни за конусни зъбни колела с прави зъби и за конусни зъбни колела с винтови зъби - система “Глисон”
  • Фрези: челноцилиндрични опашкови; дискови тристранни; челноцилиндрични дорникови ф от 40 до 150 мм.;
  • Фрези зъбонарезни: дискови и палцеви с модул от 1 до 9 мм.; червячни зъбонарезни и шлицеви с модул от 1 до 9 мм.
  • Фрезови глави съставни: зъбонарезни глави за конусни зъбни колела с винтови зъби - система “Глисон”
  • Протяжки: кръгли, шлицеви правостенни и профилни с диаметър ф от 10 до 150 мм., дължина L от 200 до 1500 мм.;
  • протяжки - шпонкови; шлицеви еволвентни с диаметър ф от 10 до 150 мм. дължина L от 200 до 1500 мм. i модул от 1 до 9 мм.
  • Дълбяци с модул от 2 до 8 мм.
 • Контролно-измервателни инструменти
  • Калибър: пробка с диаметър ф от 5 до 150 мм.; скоба с отвор ф от 4 до 350 мм.
  • Калибър пробка за резба с диаметър от М6 до М60 мм.
  • Калибър- пробка и гривна за шлици с прав и еволвентен профил
  • Еталонни зъбни колела с модул М от 3 до 10 мм и степен на точност по DIN - 5 и 4
   • Шаблони; технологична екипировка; установъчни приспособления
   • Щампи за 1, 2, 3, 5 и 10 - тонни чукове, в комплект с обрезни матрици
   • Щанци за студено пресоване - размери на основата bxL до 1000x1500 мм.

êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà
 

Този сайт е създаден от Интерконсулт България.© Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД. ver.3.2.0713