Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Услуга

Продукт
êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà

  Галванични покрития – поцинковане, посребряване и оксидиране
 

Цена на кв. дм. без ДДС

Поцинковане

Оксидиране

Посребряване

0,38 лв.

1,00 лв.

4 лв.

êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà
 

Този сайт е създаден от Интерконсулт България.© Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД. ver.3.2.0713