Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Услуга

Продукт
êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà

  Всички видове обработки на метал
 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ


1. Леене под налягане на цветни метали.

 • алуминиеви сплави
 • цинкови сплави
 • оловно - калаени сплави
 • тегло на отливката за ал. Сплав – до 1300гр. с леяковата система
 • машини IDRA OL – 150N, IDRA OL 180S, GL00-160-16Bs

2. Щанцоване.

 • машини – ПЕ63, ПЕ250, ПХМ60
 • ЕРФУРТ 315м. (размери на плота – 2400мм.Х1450мм., дълбочина на изтегляне до 150мм.)
 • рунд машини – загъване на ламарина до 4 мм.
 • Абкант APH 3106Х120 – загъване на ламарина до 4мм

3. Заваряване.

 • елекродъгово заваряване
 • заваряване в СО2 среда
 • заваряване на неръждаема стомана в аргонова среда
 • електросъпротивително заваряване

4. Струговане

 • универсални стругове – С11, С13МВ, СУ500, С13.
  Изработват се ротационни детайли с диаметър до 720мм. и дължина до 1500мм.
 • стругове с ЦПУ (СП161;СП586).
  Изработват се ротационни детайли от прътов материал с диаметър до 320мм.
 • автомати револверни едновретенни прътови.
  Изработват се дребно габаритни детайли от черни и цветни метали с диаметър до 36мм.
 • резбонакатна машина UPW.12.5.1.
  Валцова резба на стругарски детайли (шпилки, болтове и др.)
 • агрегатни машини за контактни жила до 4мм.
  Високопроизводителни машини за обработка на прътов материал от цветни метали

5. Фрезоване

 • универсални фрези (ФУ 251, ФУ 321).
  Ходове х до 900мм. y до 300мм. z=150мм.
 • фреза програмна “DECKEL” FR 3NC.
  Ходове х=400мм., у=400мм., z=400мм.
  Едновременно управляеми оси – 3.
 • фреза ФВ 324.01
  ходове х=800мм., у=320мм., z=320мм.
  едновременно управляеми оси – 1
 • координатно разточна машина ВКЕ 630х1000РД.
  Пробива и разтъргва отвори на корпусни детайли (метални плочи и др.)
 • координатно разточна машина ВКЕ 630х1000РД.
  Пробива и разтъргва отвори на корпусни детайли (метални плочи и др.)
  ходове х=700мм., у=400мм., z=200мм.
 • координатно – разтъргваща машина РВ 501 24.
  обработва средно габаритни корпусни детайли.
  ходове х=800мм., у=500мм., z=650мм.
 • зъбонарезна машина “LAMBERTA”
  Зъбонарязва цилиндрични зъбни колела с прави зъби с модул до 2,5мм., външен диаметър до 180мм.

6. Шлифоване.

 • плоско шлифоване
 • кръгло външно шлифоване
 • кръгло вътрешно шлифоване

êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà
 

Този сайт е създаден от Интерконсулт България.© Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД. ver.3.2.0713