Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Продукт

Продукт
êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà

  Модернизация на 1РЛ139
 

“ТЕРЕМ” ЕАД – клон Божурище извършва модернизация на 1РЛ139.
Модернизираната РЛС запазва исновните преимущества на прототипа – ниска цена, простота и удобство при експлоатацията, като в нея е извършена замяна на остарялата елементна база със съвременна твърдотелна и значително са подобрени и разширени техническите й характеристики и възможности:
  • превръща двукоориднатната станция в трикоординатна;
  • въвежда цифрова обработка на радиолокационната информация;
  • цифров изход от РЛС за включване в съвременни автоматизирани системи за ръководство на въздушното движение;
  • удължава ресурса на модернизираната РЛС минимум с 10 години.

êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà
 

Този сайт е създаден от Интерконсулт България.© Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД. ver.3.2.0713