Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Продукт

Продукт
êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà

  МЕЖДИНЕН ДЕТОНАТОР ТИП “БУСТЕР – Т”
 

Междинният детонатор тип “Бустер – Т” се използва за взривяване на слабочуствителни ВВ или самостоятелно взривно вещество, в сухи и отводнени сондажи в условия неопасни по газ и прах.

êúì ïðåäèøíàòà ñòðàíèöà
 

Този сайт е създаден от Интерконсулт България.© Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД. ver.3.2.0713