Лого ТЕРЕМ
за контакти с терем
Начална страница За ТЕРЕМ Гражданска продукция Специална продукция Дружества Услуги Електронна борса избери езикизбери език

Авиационна поддръжка

Авиационна поддръжка
Новини
новини
*
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА
28.11.2018 г.

О Б Я В А
Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ" ЕООД, обособени в три групи.
20.11.2018 г.

О Б Я В А
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - активи дружествена собственост.
15.11.2018 г.

О Б Я В А
Търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД.
6.11.2018 г.

О Б Я В А
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи
8.10.2018 г.

още новини
«ТЕРЕМ-ЛЕТЕЦ» ЕООД, гр. София притежава сертификат за управление на качеството на произвежданата продукция по DIN EN ISO 9001:1994 и Лиценз №МОА-108/0702 от Министерство на транспорта и съобщенията за извършване на ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
 1. Направления:
  • Авиационна промишленост
  • Машиностроене
  • Ремонт
  • Инструментална екипировка и нестандартно оборудване
  • Механична обработка на метали и аргонно – дъгово заваряване.
  • Галванични покрития на метали
 2. Произвежда:
  • изделия “6”, “2С1”, “10”, “1300” и други изделия със специално предназначение, предвидени за използване в специална техника и въоръжение на БА;
  • херметични клапани, използвани в съоръжения на Гражданска защита;
  • изделия от тънкостенни алуминиеви и стоманени тръби в т.ч. тръбна мебел, щурмови стълби за противопожарна защита;
  • каучукови уплътнения, работещи в хидравлични, маслени, и горивни агрегати на въздухоплавателни средства /ВС/, както за неподвижни, така и за подвижни съединения;
  • шлангове за ниско и високо налягане, работещи с агресивни течности;
  • метални и каучукови резервни части за въздухоплавателни средства /ВС/;
  • технологично и нестандартно оборудване в т.ч. приспособления, специални инструменти, пресформи за каучукови изделия с различна форма;
 3. Извършва ремонт на:
  • Капитално – възстановителен ремонт /КВР/ на вертолети – Ми-24, Ми-17, Ми-14, Ми-8, Ми-2 и Ка-26 и самолет Ан-2;
  • Капитално – възстановителен ремонт на бутални авиационни двигатели – АШ-62ИР, АИ-14Р, М-137, М-14П, М-14В26 и М-462РФ;
  • Капитално – възстановителен ремонт на хидравлични, електромеханични, жироскопични, анероидни и смесени авиационни прибори, радиосвързочна и радоинавигационна апаратура;
  • Капитално – възстановителен ремонт на агрегати и апаратури на самолети и вертолети за гражданската авиация;
 

Този сайт е създаден от Интерконсулт България.© Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД. ver.3.2.0713