Терем - Летец ЕООД


Специална продукция:

Производствената дейност по отношение на специалната продукция се базира основно на подписани договори с „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“  ЕАД за извършване на ремонтни дейности на вертолети Ми-8, Ми-17, Ми-24 и техните модификации и договори за капитално-възстановителни ремонти на авиационни агрегати за хеликоптери от серията Ми.
При изпълнение капитален ремонт на хеликоптери се използват следните специални процеси:

1. Галваничен участък

2. Бояджийски участък:

 • нанасяне на лакобояджйски покрития

3. Вулканизаторен участък:

 • производство на гумено-технически изделия
 • херметични клапани
 • каучукови уплътнения, работещи в хидравлични, маслени и горивни агрегати на въздухоплавателни средства, както за неподвижни така и за подвижни съединения
 • каучукови резервни части за въздухоплавателни средства

4. Цех Механичен:

 • производство на шлангове високо налягане
 • изготвяне на въжени съединения
 • метални резервни части за въздухоплавателни средства

5. Агрегатен участък:

 • производство на шлангове ниско налягане

6. ЦАТ:

 • приготвяне и нанасяне на антифрикционно покритие  ВАП-3
 • запояване на елктро и радио елементи
 • аргонно-дъгово заваряване на алуминий и алуминиеви сплави
 • приготвяне на херметик ВИТЕФ-1 и нанасяне, работа с херметици
 • кримпване на проводници при извършване на ремонтни дейности

Дружеството обезпечава пълен цикъл на ремонтно-възстановителните работи по корпуса и системите на вeртолети Ми-8, Ми-7 и Ми-24, с изключение на двигатели, главен редуктор и лопати, носещ и опашен винт, които ремонтира/доставя/ в кооперация с лицензирани фирми. Разработват се и се произвеждат инструменти и резервни части за нуждите на завода.

Основен предмет на дейност на дружеството е извършване на капитално-възстановителен ремонт (КВР) и удължаване на ресурса на вертолети Ми-8, Ми-17, Ми-14ПЛ/БТ, Ми-24Д/В и на техните компоненти.

© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Новини
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук