Финансова информация


Информация във връзка със изискванията на чл.64 от Правилник за Прилагане на Закона за Публичните Предприятия

 

 

2023

Доклад за дейността за деветмесечие на 2023 г.
Междинен финансов отчет за деветмесечие на 2023 г.
Доклад за дейността за шестмесечие на 2023 г.
Междинен финансов отчет за шестмесечие на 2023 г.
Доклад за дейността за първо тримесечие на 2023 г.
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.

2022

Годишен доклад за дейността
Годишен консолидиран доклад за дейността
Индивидуален годишен финансов отчет с доклад на одитора
Консолидиран годишен финансов отчет с доклад на одитора

2021

Годишен доклад за дейността - Индивидуален
Годишен доклад за дейността - Консолидиран
Индивидуален годишен финансов отчет с доклад на одитора
Консолидиран годишен финансов отчет с доклад на одитора

2020

Годишен доклад за дейността - Индивидуален
Годишен доклад за дейността - Консолидиран
Индивидуален годишен финансов отчет с доклад на одитора
Консолидиран годишен финансов отчет с доклад на одитора

 

 

© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи
Информация по чл. 64, ал. 1 от ППЗПП

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Обяви
Кариери
Новини
Кариери
Заявки
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук