Органи на управление


Информация във връзка със изискванията на чл.64 от Правилник за Прилагане на Закона за Публичните Предприятия

 


ДИМИТЪР СПИРИДОНОВ СТОЙЧЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Магистър по международни икономически отношения, УНСС, София, България (1994 г.)

Избран за член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от  Министъра на отбраната с протоколно решение № РД-36-57/22.11.2021 г., след проведен конкурс за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД Номиниран за независим член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от Комисията за номиниране при Агенция за публичните предприятие и контрол.

Избран за председател на Съвета на директорите с решение по т. 2 от Протокол
№ 33 от проведено на 12.09.2023 г. заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД.


КАЛИН АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Магистър по история, СУ „Св. Климент Охридски“, София, България (2002 г.)

Избран за член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от  Министъра на отбраната с протоколно решение № РД-36-28/07.09.2023 г.

Избран за член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от  Министъра на отбраната с протоколно решение № РД-36-41/29.12.2023 г., след проведен конкурс за избор и назначаване на представители на държавата в Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД към Министерство на отбраната. 

Избран за изпълнителен член на Съвета на директорите с решение по т. 1 от Протокол
№ 33 от проведено на 12.09.2023 г. заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД.


МИЛЕН БЕЛЧЕВ РУСЕВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Магистър по право – МГИМО Университет, Москва, Русия (1994)

Магистър по право на Европейския съюз - Брюж, Белгия (1996)

Избран за член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от Министъра на отбраната с протоколно решение № РД-36-57/22.11.2021 г., след проведен конкурс за избор и назначаване на представители на държавата в Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД към Министерство на отбраната. 

Избран за заместник-председател на Съвета на директорите с решение по т. 2 от Протокол № 56 от проведено на 22.11.2021 г. заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД.


АНТОН МЕТОДИЕВ ЛАЗАРОВ – ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Инженер по радиоелектроника, ВНВАУ, Шумен, България, 1985 г.

Висше военно образование, ВА „Г. СА. Раковски“, София, България, 1995 г.

Магистър „Икономика на сигурността и отбраната“, УНСС, София, България, 2002 г.

Masters of Science in National Security Strategy, Национален университет по отбраната, Вашингтон, САЩ, 2008 г.

Избран за член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от  Министъра на отбраната с протоколно решение № РД-36-57/22.11.2021 г., след проведен конкурс за избор и назначаване на представители на държавата в Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД към Министерство на отбраната. 


СТЕФАН ДОБРЕВ СТАЙКОВ – ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

1983-1989 - Diplom - Ingenieur, Humboldt Universität, Берлин, Германия, Специалност:  Технология на електрониката и информационните системи

1993-1995 - MBA (Master of Business Administration) with Distinction, Massey University, Нова Зеландия, Направление - Бизнес Стратегия, Финанси и Предприемачество.

Избран за член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от Министъра на отбраната с протоколно решение № РД-36-28/07.09.2023 г.

Избран за член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от  Министъра на отбраната с протоколно решение № РД-36-1/22.01.2024 г., след проведен конкурс за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД Номиниран за независим член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от Комисията за номиниране при Агенция за публичните предприятие и контрол.


Членовете на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД получават възнаграждение определено по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и контрол, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г.

 

© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи
Информация по чл. 64, ал. 1 от ППЗПП

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Обяви
Кариери
Новини
Кариери
Заявки
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук