Органи на управление


Информация във връзка със изискванията на чл.64 от Правилник за Прилагане на Закона за Публичните Предприятия

 


ВАНЬО КОНСТАНТИНОВ УРУЧЕВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

 

Квалификация:

Магистър по Финанси - Tempus JEP 07407 (Унифицирана Европейска Диплома), УНСС София, London Metropolitan University, Обединено Кралство.

Магистър по Фирмено Управление ФОП, УНСС, София, България

Магистър по Икономика и Управление на Промишлеността – УНСС, София, България

 

Ред за назначаване:

Избран за член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от  Министъра на отбраната с протоколно решение № РД-36-57/22.11.2021 г., след проведен конкурс за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД. Номиниран за независим член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от Комисията за номиниране при Агенция за публичните предприятие и контрол.

Избран за председател на Съвета на директорите с решение по т. 2 от протокол
№ 56 от проведено на 22.11.2021 г. заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД.

 

Възнаграждение:

Съгласно решение на Министъра на отбраната (т.5 от Протокол № РД-36-57/22.11.2021 г.)  получава възнаграждение определено по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и контрол, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г.


КРЪСТЮ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

 

Квалификация:

Инженер, ВВОВУ „В. Левски“, Велико Търново, 1993 г.

Магистър, Военна академия „Г. С. Раковски“, София, 2010 г.

Магистър, Военна академия „Г. С. Раковски“, София, 2015 г.

 

Ред за назначаване:

Избран за член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от  Министъра на отбраната с протоколно решение № РД-36-52/21.09.2021 г., след проведен конкурс за избор и назначаване на представители на държавата в Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД към Министерство на отбраната. 

Избран за изпълнителен член на Съвета на директорите с решение по т. 1 от Протокол № 56 от проведено на 22.11.2021 г. заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД.

 

Възнаграждение:

Съгласно решение на Министъра на отбраната (т. 2 от Протокол № РД-36-52/21.09.2021 г.)  получава възнаграждение определено по реда на чл. 56  от  Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и контрол, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г.


МИЛЕН БЕЛЧЕВ РУСЕВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

 

Квалификация:

Магистър по право – МГИМО Университет, Москва, Русия (1994)

Магистър по право на Европейския съюз - Брюж, Белгия (1996)

 

Ред за назначаване:

Избран за член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от  Министъра на отбраната с протоколно решение № РД-36-57/22.11.2021 г., след проведен конкурс за избор и назначаване на представители на държавата в Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД към Министерство на отбраната. 

Избран за заместник-председател на Съвета на директорите с решение по т. 2 от Протокол № 56 от проведено на 22.11.2021 г. заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД.

 

Възнаграждение:

Съгласно решение на Министъра на отбраната (т. 5 от Протокол № РД-36-57/22.11.2021 г.)  получава възнаграждение определено по реда на чл. 56  от  Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и контрол, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г.


ДИМИТЪР СПИРИДОНОВ СТОЙЧЕВ
ЧЛЕН  НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

 

Квалификация:

Магистър по международни икономически отношения, УНСС, София (1994)

 

Ред за назначаване:

Избран за член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от  Министъра на отбраната с протоколно решение № РД-36-57/22.11.2021 г., след проведен конкурс за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД Номиниран за независим член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от Комисията за номиниране при Агенция за публичните предприятие и контрол.

 

Възнаграждение:

Съгласно решение на Министъра на отбраната (т. 5 от Протокол № РД-36-57/22.11.2021 г.)  получава възнаграждение определено по реда на чл. 56  от  Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и контрол, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г.


АНТОН МЕТОДИЕВ ЛАЗАРОВ
ЧЛЕН  НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

 

Квалификация:

Инженер по радиоелектроника, ВНВАУ, Шумен, 1985 г.

Висше военно образование, ВА „Г. СА. Раковски“, София, 1995 г.

Магистър „Икономика на сигурността и отбраната“, УНСС, София, 2002 г.

Masters of Science in National Security Strategy, Национален университет по отбраната, Вашингтон, САЩ, 2008 г.

 

Ред за назначаване:

Избран за член на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД от  Министъра на отбраната с протоколно решение № РД-36-57/22.11.2021 г., след проведен конкурс за избор и назначаване на представители на държавата в Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД към Министерство на отбраната. 

 

Възнаграждение:

Съгласно решение на Министъра на отбраната (т. 5 от Протокол № РД-36-57/22.11.2021 г.)  получава възнаграждение определено по реда на чл. 56  от  Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и контрол, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г.

© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи
Информация по чл. 64, ал. 1 от ППЗПП

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Новини
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук