Условия за ползване


Този сайт („Сайта”) се поддържа и управлява от „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всяко използване от ваша страна на Сайта, управляван от „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД зависи от вашето съгласие с настоящите Условия за ползване, както и Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките. Запазваме правото си да променяме настоящите Условия за ползване във всеки един момент във времето без известие и по наше усмотрение. Ваша е отговорността периодично да проверявате тази страница за обновления на настоящите Условия, които влизат в сила при публикуването им. Продължаването на използването на Сайта от ваша страна ще се счита за съгласие с настоящите Условия, включително с нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитките. Запазваме си правото да променяме, добавяме, спираме действието на всяка част и функционалност на сайта по всяко време. Също така, можем да наложим ограничения на достъпа Ви до части на сайта или целия сайт без предварително информиране или отговорност. 

АКО НЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТE УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, МОЛЯ, НАПУСНЕТЕ САЙТА НЕЗАБАВНО. 

Всяко споменаване на „наши”, „нас”, „ние” или „компания” в рамките на този документ и в рамките на известието за съгласие за участие се счита за отнасяне към „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД. 

1. Права

Всички права върху всички материали и съдържание (включително, но не само текст, изображения, уеб страници, звук, софтуер (включително код, интерфейс и структура на сайта) и видео и вида, функциите, дизайна и компилирането на сайта) на този Сайт се притежават от нас. Вие приемате, че ви е позволено да използвате тези материали и/или съдържание само по начина, установен в настоящите Условия за Ползване.

2. Интелектуална собственост

Освен ако не е указано друго, всички права върху всички материали и съдържание (включително, но не само текст, изображения, уеб страници, звук, софтуер (включително код, интерфейс и структура на сайта) и видео и вида, функциите, дизайна и компилирането на сайта) на този Сайт се притежават от нас. Вие приемате, че ви е позволено да използвате тези материали и/или съдържание само по начина, установен в настоящите Условия за Ползване или изрично писмено упълномощен от нас, и че не можете да копирате, възпроизвеждате, предавате, изпълнявате публично, разпространявате, експлоатирате за търговски цели, приспособявате, превеждате, модифицирате, свързвате, сливате, споделяте или осигурявате на лица, или да създавате производни на такива материали или съдържание.

3. Ограничения за употреба

Освен по начин, изрично отбелязан в закона и от нас, нямате право да възпроизвеждате, предавате, изпълнявате публично, да разпространявате, експлоатирате за търговски цели, приспособявате, превеждате, модифицирате, свързвате, сливате, споделяте или осигурявате на лица, или да създавате производни на такива материали, или да ги използвате за търговски цели без нашето предварително писмено съгласие.

4. Свързани сайтове

Вие признавате и приемате, че ние не носим отговорност за информацията, предоставяна от сайтове, с които може да се свържете от този сайт („Свързани сайтове”).

Връзките към Свързани сайтове не представляват одобрение или асоцииране с такива сайтове или съдържанието, продуктите, рекламите или други материали, представяни в такива сайтове. Ние нямаме контрол над тези Свързани сайтове и не ги редактираме или следим. Вие признавате и приемате, че ние не носим отговорност, пряко или косвено, за щети, загуби или разходи, причинени или предполагаемо причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни в такива Свързани сайтове.

Запазваме си правото да премахваме свързано съдържание от нашия сайт или свързани сайтове, до степента, в която имаме контрол, по всяко време и за каквато и да е причина, вкл. на тези Общи условия, както и условията за употреба на свързания сайт.

При използването на Сайта от ваша страна от вас може да се поиска да създадете акаунт в свързан сайт. Тъй като това са сайтове, върху които нямаме контрол, ние не поемаме отговорност за информация, която те събират, била тя потребителско име, имейл или друга информация. Ако не можете да създадете свой акаунт на някой от свързаните сайтове, е възможно да нямате достъп до пълната функционалност на Сайта.

В допълнение към тези Условия, съдържанието на Свързани сайтове, показано на сайта ни, включително и правата, на които е подчинено, се определят и от съответните Условия за ползване на свързания сайт.

5. Материали, предоставени от Вас

Освен ако изрично не бъде поискано, ние не желаем да получаваме никаква поверителна, тайна или частна информация или други материали от вас чрез Сайта, някоя от услугите му, по електронна поща или по някакъв друг начин. Всяка информация или материали, предоставени от вас, които не са изрично поискани от нас, няма да се считат за поверителни, тайни или частни. Вие приемате, че всяка информация или материали, предоставени от вас в този Сайт, било то идеи, творчески концепции или други материали, могат да се използват, възпроизвеждат и разкриват от нас без ограничения за каквито цели сметнем за добре и без заплащане на суми или признаване на вас като източник. Вие също така приемате, че всякакви „морални права” върху публикуваните материали са неотменно отхвърлени от съответните автори. 

НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ, ПОНЕСЕНИ ОТ ВАС В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РАЗКРИВАНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ОТ НАС В СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА. Настоящият параграф не оказва влияние върху правата, които може да имате по законите за неприкосновеност на данните, които защитават вашата лична информация, или подобни закони за неприкосновеност, в степента, до която такива права не могат да бъдат изключени.

6. Сигурност и акаунти

Ние може да ви позволим да се регистрирате с потребителско име и парола за достъп и използване на Сайта. Ако това стане, ваша е отговорността да поддържате стриктната конфиденциалност на вашата парола, както и отговорността за всякакви дейности, извършени с паролата на вашия профил. Вие приемате а) незабавно да ни уведомите за всякакво неупълномощено използване на вашата парола или профил, или някакво друго нарушение на сигурността и б) да излезете от вашия профил в края на всяка сесия. Ваша е отговорността да контролирате разпространяването и използването на паролата ви, да контролирате достъпа до и използването на профила ви и да ни уведомите, когато желаете да отмените регистрацията си. Ние не носим отговорност за загуби или щети, произлизащи от неспазването на тази клауза от ваша страна.

7. НИКАКВИ ГАРАНЦИИ

ТОЗИ САЙТ Е ПРЕДОСТАВЕН „ТАКЪВ, КАКЪВТО Е” И ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ОТ ВАША СТРАНА Е НА ВАША ОТГОВОРНОСТ. НИЕ, НАШИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ И ПРАВОПРИЕМНИЦИ СЕ ОТРИЧАМЕ В НАЙ-ГОЛЯМАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, ОТ ВСИЧКИ ИЗРАЗЕНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ, СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ САЙТЪТ Е БЕЗ ВИРУСИ, ДОСТЪПЕН ИЛИ ЧЕ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ Е ТОЧНО. ВЪПРЕКИ ЧЕ ПРЕДПРИЕМАМЕ РАЗУМНИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО НЕ Е ИЗЦЯЛО ЗАЩИТЕНА СРЕДА И ЧЕ НИЕ НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИЯ, ИЗРАЗЕНА ИЛИ КОСВЕНА, ЧЕ ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ПУБЛИКУВАТЕ В ИЛИ ПРЕДАДЕТЕ ЧРЕЗ САЙТА, ЩЕ СА ЗАЩИТЕНИ ОТ НЕУПЪЛНОМОЩЕН ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ. АКО НЕ СТЕ ДОВОЛНИ ОТ САЙТА, ЕДИНСТВЕНОТО ВИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ Е ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА.

8. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

НИЕ НЕ ОТГОВАРЯМЕ ЗА ТЕЗИ ЛИЦА, КОМПАНИИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДО ЧИИТО СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ДОСТЪП ИЛИ КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОКАЗАНИ ЧРЕЗ ИЛИ В САЙТА.

9. Вашата отговорност

Винаги трябва да проверявате информацията, изложена в Сайта, с независими достоверни източници, преди да действате или да разчитате на тази информация. Ваша е отговорността да използвате софтуер за защита от вируси на всеки материал, свален от този Сайт, и да осигурите съвместимост на този софтуер с вашето оборудване.

При обстоятелства, в които ни предоставяте информация, касаеща трети страни, вие гарантирате, че сте получили съгласието на тази трета страна във връзка с такова разкриване и че третата страна е информирана за и приема нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитките и начините, по които може да използваме такава информация.

10. Потребителска информация и лични данни

При използването на Сайта от ваша страна от вас може да се поиска да ни предоставите лична информация (информация, оттук нататък споменавана като „Потребителска информация”). Нашите политики за събиране и използване на информация по отношение на такава Потребителска информация са установени в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките. Вие признавате и приемате, че вие сте изцяло отговорни за точността и съдържанието на Потребителската информация, която предоставяте по собствена воля и с Вашето изрично съгласие. 

„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта при неговото ползване, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. 

С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при ползването на сайта лични данни. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни, като изпратят писмено съобщение до „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ“ ЕАД гр. София - 1000, ул. „Иван Вазов“ №12, ет.4 или на мейл: terem@terem.bg. 

11. Ограничение, преустановяване и прекратяване

Ние може във всеки един момент да ограничим, преустановим или прекратим достъпа ви до Сайта и/или способността ви да се възползвате от някоя от услугите на Сайта, включително интерактивни услуги, ако сметнем, че сте нарушили настоящите Условия за ползване. Всяко такова ограничение, преустановяване или прекратяване е без ущърб на правата, които може да имаме спрямо вас във връзка с нарушаването на настоящите Условия за Ползване от ваша страна. Също така ние по всяко време може да отстраним Сайта като цяло или някакви части и функции от него. Моля, имайте предвид, че имаме възможността да проследим вашия IP адрес и ако е необходимо, да се свържем с вашия интернет доставчик в случай на предполагаемо нарушение на настоящите Условия за ползване.

12. Пълни условия

Настоящите Условия за ползване, включително нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитките, представляват цялото споразумение между вас и нас във връзка с предмета на това споразумение и изместват всякакви и всички предишни обещания, изявления, споразумения, заявления и уговорки между нас. В степента, до която през Сайта може да е достъпен софтуер, този софтуер може да подлежи на договор за лиценз, който се разпространява или включва в такъв софтуер, и вие приемате да спазвате условията за ползване на всеки такъв договор за лиценз. Невъзможността от наша страна да упражним или приложим някое право или клауза на настоящите Условия за ползване не представлява отказване от това право или клауза. Ако някоя клауза на настоящите Условия за ползване се счете от съд с компетентна юрисдикция за неприложима или недействителна, страните приемат, че съдът трябва да се постарае да изпълни намеренията на страните, отразени в клаузата, като останалите клаузи на настоящите Условия за ползване остават в пълна сила. Ние може да предоставим, възложим или прехвърлим по друг начин правата и задълженията си във връзка с настоящите Условия за ползване на трети страни. 

13. Авторски права и интелектуална собственост

Ние уважаваме правата върху интелектуална собственост на другите лица и изискваме същото от хората, които използват Сайта. Ако смятате, че работата ви е копирана по начин, който представлява нарушаване на авторското право, моля, представете следната информация: 

Вашия адрес, телефонен номер и електронен адрес;

Описание на работата с авторско право, което според вас е нарушено;

Описание на предполагаемата нарушаваща дейност и къде се намира предполагаемият нарушаващ материал;

Заявление от вас на добра воля, че въпросното използване не е упълномощено от вас, собственикът на авторското право, неговия агент или по закон;

Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право;

Заявление от вас, направено под клетва за лъжесвидетелство, че горепосочената информация във вашето известие е точна и че вие сте собственикът на авторското право или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторското право.

Може да нямаме възможност да премахнем свързано съдържание, което се хоства на свързани сайтове. Може да се наложи да се свържете със съответния свързан сайт за премахването на вашата собственост.

14. Приложимо законодателство и юрисдикция

Тези Условия за ползване и всички свързани с тях въпроси ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, без да се отчитат правилата за конфликт на законите. Всякакви законови действия, произлезли от или свързани с тези Условия за ползване, които водят до иск за обезщетение от трета страна, ще бъдат управлявани от ексклузивната юрисдикция на български съд, и вие се съгласявате без възможност за промяна с юрисдикцията на този съд.

© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи
Информация по чл. 64, ал. 1 от ППЗПП

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Обяви
Кариери
Новини
Кариери
Заявки
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук