Мисия


 

Непрекъснато подобряване на системата за управление на организацията, с цел възможно най-пълното удовлетворяване на исканите и очакваните потребности на клиентите при проектиране, производство, модернизация и ремонт на въоръжение и техника, оптични прибори, оптико-електрически съоръжения и резервни части за тях; проектиране и производство на газови уреди за бита, селскостопански машини, инструментална екипировка и нестандартизирани изделия с гражданско предназначение, както и галванични покрития, в условия на ефикасно управление на аспектите на околната среда и рисковете за ЗБР.

 

За гарантиране на тази цел, ръководството на организацията се ангажира да поддържа и непрекъснато да подобрява ефикасността на системата за управление на качеството, околната среда и ЗБР, да повишава резултатността спрямо околната среда, да удовлетворява изискванията на приложимите законови и други изисквания, да изпълнява задълженията за спазване, да предотвратява замърсяването на околната среда, да осигури ЗБР, да премахва опасностите и намалява рисковете за ЗБР, да осигури консултиране и участие на служителите си, да предотвратява и намалява нараняванията и заболяванията на служителите си, и да удовлетворява изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, БДС ISO 45001:2018 и Съюзната публикация на НАТО – AQAP 2110:2016.

За реализиране на тази политика, както и за постигане на поставените цели, Ръководството се задължава :

  • Да утвърждава позицията на "ТЕРЕМ - Ивайло'' ЕООД като водеща фирма в областта на предоставяните услуги;
  • Спазване на изискванията на сключените договори с клиенти при осигуряване на високо качество и контрол, в съответствие с действащите стандарти;
  • Да създаде и поддържа отношения на партньорство с доставчиците и ги приобщи към сътрудничество при изпълнение на основните производствени процеси;
  • Да информира всички работници и служители на организацията относно важността на изпълнение на изискванията на клиента, да осигури необходимото им обучение и създаде необходимите взаимоотношения между всички тях за работа в екип;
  • Да осигури необходимите средства, създаващи условия за производство на продукти, съответстващи на изискванията на клиента, удовлетворяване на отнасящите се до това нормативни изисквания и предотвратяване на замърсяването на околната среда.
© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи
Информация по чл. 64, ал. 1 от ППЗПП

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Обяви
Кариери
Новини
Кариери
Заявки
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук