История


„ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД е правоприемник на Управление “Военно-ремонтни бази и заводи“ на Министерство на отбраната, създадено през 1965 година, имащо за цел осигуряване потребностите на Българската армия от ремонт, модернизация и производство на резервни части за въоръжение и техника.

През 80-те години продуктовата програма на военните заводи осигурява в пълен обем производството и ремонта на необходимото въоръжение, боеприпаси и средства за комуникация на сухопътно бойно съединение.

През 1989 година е разработена програма за преструктуриране и приватизация на отбранителната промишленост, което довежда до обособяването на търговско дружество „ТЕРЕМ“ ЕАД, съобразно изискванията на пазарната икономика.

С разпореждане № 18 на Министерския съвет от 17.04.1998 година Управление „Военна промишленост“ – МО е преобразувано в Еднолично акционерно дружество със 100% държавно имущество във фирма „ТЕРЕМ“ ЕАД.
В периода 2000 - 2020 година дружеството търпи редица преобразувания.

Към настоящия момент „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД има 5 дъщерни дружества, всяко със своя собствена история.
„ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ“ ЕООД, гр. София е създадено със заповед № 988/22.05.1947 година на Министъра на народната отбрана като авиоремонтна работилница. На 01.10.1965 година, с Решение № 528 базата преминава в новосъздаденото Управление на „Военноремонтните бази и заводи“ към Министерство на народната отбрана. През 1969 година се преименува в МP3 „Мургаш“, а от 1992 година - на ВРЗ „Летец“. От 2004 година предприятието е регистрирано като търговско дружество, с основен предмет на дейност -  извършване на капитален и среден ремонт, модернизация и удължаване на междуремонтния ресурс на различни видове авиационна техника. 

„ТЕРЕМ – ХАН КРУМ“ ЕООД, гр. Търовище е наследник на основания през 1966 година военно-ремонтен завод „Завод 17“ с предмет на дейност - ремонт на автомобилни  двигатели и радиоремонт, ремонт на танкове и производство на нови детайли, възли и агрегати за бронетанковата техника на въоръжение в Българската армия. През 1969 година се преименува в МЗ „Хан Крум“. 

През 2019 година е осъществено вливане на „ТЕРЕМ – Овеч“ ЕООД, гр. Провадия в „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище.

„ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ“ - ВАРНА ЕООД е основано през 1897 година за строеж и ремонт на кораби от Военноморските сили на България. От 1959 година заводът е разположен на своето сегашно място на южния бряг на Варненското езеро. Той има статут на пристанище със специално предназначение. За своето 125-годишно съществуване е създал и натрупал значителен технически и технологичен опит в кораборемонт, корабостроене, реконструиране и модернизация на специални и граждански плавателни съдове.

“ТЕРЕМ - Ивайло“ ЕООД, гр. Велико Търново работи като военно-ремонтен завод от 1953 година. Дружеството е специализирано в следните направления – ремонт, модернизация и трансформация на въоръжение и техника и утилизация на оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия. 

"ТЕРЕМ - Цар Самуил" ЕООД, гр. Костенец започва своето производство през 1928 година със създаването на военен раздел за съхранение на бойни снаряди и боеприпаси в околностите на града. След много години на развитие и разширяване, през 1992 година става завод за военни ремонтни работи, а от 1998 година той е част от "ТЕРЕМ" ЕАД. Заводът е специализиран в производство и ремонт на специална продукция, производство на димни гранати и димни шашки, промишлени взривни вещества, гама ръчни колички с две колела.

В наши дни "ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД е лидер в извършване на висококачествени ремонт, производство, модернизация и логистична поддръжка на техника и въоръжение в сферата на отбранителната индустрия. Дружеството единствено в страната разполага с необходимите производствени мощности и квалифициран персонал за реализиране на своите цели.
 

© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Новини
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук