Здраве и безопасност


Качество


Оценяваме удовлетвореността на клиентите ни, имайки предвид техните изисквания и очаквания, като се стараем да завършим ремонта в рамките на договорения срок и постигането на определени технически изисквания.

Опазване на околната среда


Целта ни е да закупуваме суровините и материалите, така че да осъществяваме нашата политика за разделно събиране и намаляване на отпадъците или тяхното утилизиране. Тази политика включва всички наши подизпълнители и доставчици, така че да се намали евентуалното негативно влияние и от техните дейности.

Техника за безопасност


Безопасността е основен фактор в нашата работа.

Политиката на нашата компания предвижда мероприятия за осигуряване безопасността на служителите и всички партньори. Освен това съоръженията и оборудването трябва да обезпечават необходимите безопасни условия на труд.

Сигурност


Заводът има своя собствена политика за сигурност, която предвижда изпълнението на мерки за повишаване сигурността на хората, материалите, принадлежащи както на клиентите, така и на завода. Тази политика също включва обучение на персонала, както и въпросите относно наблюдението и защитата.

© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи
Информация по чл. 64, ал. 1 от ППЗПП

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
ТЕРЕМ - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Обяви
Кариери
Новини
Кариери
Заявки
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук