История


 

„ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище е  наследник на военно-ремонтния завод „Хан Крум“ с предмет на дейност: извършване на базов и среден ремонт на бойни танкове, верижни и колесни машини с военно и гражданско предназначение, двигатели, трансмисии и агрегати; проектиране и производство на трансмисии, инструментална и технологична екипировка и резервни части за военно оборудване и превозни средства с гражданско предназначение; проектиране и производство на надстройки за автомобили; брониране на автомобили за специално предназначение; производство на постови бронирани кабини; проектиране, производство и модернизация на контейнери 20 фута; проектиране, производство и ремонт на корабно обзавеждане, метални фермени конструкции, корпусна мебел и PVC дограма. 

 

С разпореждане на Министерски съвет №762 от 6 май 1961 год. е утвърдено планово задание за проектиране на танкоремонтен завод в гр. Търговище, а първата копка е положена на 10 април 1962 год. Въз основа на Заповед №0187 от 26 май 1962 г. на Министъра на отбраната от 19 юни 1962 г. се смята за формиран „ТАРЗ 17“. Влизането в сила на щата на завода през януари 1964 год. узаконява първите производствени участъци - за механична обработка, шлосерен, инструментален и за галванични покрития. Производствената дейност стартира през 1965 год. с ремонт на автомобили, като поетапно се включват нови звена и се оформят следните направления: ремонт на автомобили ЗИЛ; ремонт на двигатели и радиоремонт; ремонт на танкове и производство на нови детайли, възли и агрегати за бронетанкова техника.

 

Редовна експлоатация и пълно усвояване на планираните производствени мощности започва през 1966 год. с усвояване ремонта на танкове Т-34 и последващо усвояване на  Т-54; Т-55 и автомобили ЗИЛ 130 и ЗИЛ 150. През  1969 год.  „Завод 17“ е преименуван в МЗ „Хан Крум“. Следват години на усъвършенстване и развитие: усвоен е ремонтът на нови образци танкове Т-62, Т-72. През 1973 год. в завода започва производството на трансмисионните агрегати и сглобяването на верижен влекач МТЛБ.
За периода 1970 до 1986 год. в „Хан Крум“ са направени няколко разширения, в резултат на което се достига до почти пълно затваряне на технологичния цикъл на производствената дейност – производство, ремонт и модернизация на бронетанкова техника. Построени са сградите на  ковашко-пресовия завод  за производство на щамповки и щанцовки за бронетанкова техника;  нов завод за производство на трансмисионни агрегати; машино-монтажен завод за асемблиране на МТЛБ и модификациите му; инструментално-механичен завод. През 1986 год. е открит корпус 2А – нов танкоремонтен завод. 

Променя се структурата на завода. От октомври 1978 год. е трансформиран в Машиноремонтен комбинат „Хан Крум“(МРК „Хан Крум“). През този период в комбината работят над 5000 души като месечно се извършва основен ремонт на 22 танка.
„ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД е учреден на 07.07.2004 г. със съдебно решение №579 по ф.д. № 268/2004 г., като еднолично търговско дружество с ограничена отговорност. През 2019 г. съгласно Решение на Министъра на отбраната на Република България №РД-36-9/19.03.2019 г. и Протокол на Борда на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД №17/21.03.2019 г.  бе осъществено вливане на „ТЕРЕМ – Овеч“ ЕООД гр. Провадия в „ТЕРЕМ – Хан Крум“ ЕООД, гр. Търговище. Едноличен собственик на капитала на “ТЕРЕМ-Хан Крум” ЕООД е „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД. Правата на българската държава, с оглед на отрасловата компетентност, се упражняват от Министъра на отбраната (чл. 8, ал.1 от ПРУПДТДДУК).

© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Новини
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук