Здраве и безопасност


ПОЛИТИКА по качеството, околната среда и ЗБР на ''ТЕРЕМ-Хан Крум'' ЕООД

Политиката по качеството, околната среда и ЗБР на ''ТЕРЕМ-Хан Крум'' ЕООД е насочена към непрекъснато подобряване на системата за управление на организацията, с цел възможно най-пълното удовлетворяване на исканите и очакваните потребности на клиентите при ремонт на верижни и колесни машини с военно и гражданско предназначение; производство на трансмисии, инструментална, технологична екипировка и резервни части; проектиране и производство на надстройки за автомобили; брониране на автомобили за специално предназначение; проектиране, производство и ремонт на корабно обзавеждане, метални фермени конструкции и корпусна мебел в условия на ефикасно управление на аспектите на околната среда и рисковете за ЗБР.

За гарантиране на тази цел, ръководството на организацията се ангажира да поддържа и непрекъснато да подобрява ефикасността на системата за управление на качеството, околната среда и ЗБР, да повишава резултатността спрямо околната среда, да удовлетворява изискванията на приложимите законови и други изисквания, да изпълнява задълженията за спазване, да предотвратява замърсяването на околната среда, да осигури ЗБР, да премахва опасностите и намалява рисковете за ЗБР, да осигури консултиране и участие на служителите си, да предотвратява и намалява нараняванията и заболяванията на служителите си и да удовлетворява изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018.

За реализиране на тази политика, както и за постигане на поставените цели и програми Ръководството се задължава :

  • Да утвърждава позицията на ''ТЕРЕМ-Хан Крум'' ЕООД като водеща фирма в областта на предоставяните услуги;
  • Спазване на изискванията на сключените договори с клиенти при осигуряване на високо качество и контрол, в съответствие с действащите стандарти;
  • Да създаде и поддържа отношения на партньорство с доставчиците и ги приобщи към сътрудничество при изпълнение на основните производствени процеси;
  • Да информира всички работници и служители на организацията относно важността на изпълнение на изискванията на клиента, да осигури необходимото им обучение и създаде необходимите взаимоотношения между всички тях за работа в екип;
  • Да осигури необходимите средства, създаващи условия за производство на продукти, съответстващи на изискванията на клиента, удовлетворяване на отнасящите се до това нормативни изисквания и предотвратяване на замърсяването на околната среда.

Политиката по качеството, по околна среда и ЗБР се преглеждат за актуалност на всеки преглед от ръководството. Целите по качеството, по околна среда и ЗБР се планират и отчитат в едногодишен период при прегледа от ръководството.
В качеството си на Управител на ''ТЕРЕМ-Хан Крум'' ЕООД, поемам лична отговорност за изпълнение на поетите ангажименти, както и да осигурявам всички необходими ресурси за изпълнение на формулираните общи, конкретни цели и очертаната политика по качеството, околна среда и ЗБР.

10.11.2021 г.  
Управител:  инж. НИКОЛА МИТЕВ
гр. Търговище
 

© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Новини
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук