Здраве и безопасност


Качество 


Политиката по качество на ТЕРЕМ Цар Самуил ЕООД е насочена към непрекъснато подобряване на системата за управление на организацията, с цел възможно най-пълно удовлетворяване на исканите и очакваните потребности на клиентите при производството и ремонта на изделия с военно и гражданско предназначение.

Опазване на околната среда


Ръководството се ангажира тази политика да  е насочена към развитие на всички дейности, процеси и продукти по приемлив за околната среда начин с цел намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда.

Здраве и безопасност


Политиката на дружеството е насочена към развитие на всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване по начин,  осигуряващ непрекъснато подобряване условията на труд чрез намаляване до минимум рисковете за персонала от заболявания, злополуки и инциденти на работното място. 

Сигурност


Дружеството има своя собствена политика за сигурност , която може да се определи като съвкупност от специфични действия и структура за физическа и информационна защита на хора, финансови средства,  материална и интелектуална собственост. Тази политика включва също обучение на персонала, както и въпросите относно наблюдението и защитата.
 

© „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД. Всички права запазени.
  За нас

Мисия
История
Мениджмънт
Сертификати
Референции
Здраве и безопасност
Документи

Дружества

Дружества
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Продукция

Специална продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
Гражданска продукция
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Услуги

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД
С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Терем - Летец ЕООД
Терем - Ивайло ЕООД
Терем - Хан Крум ЕООД
Терем - Цар Самуил ЕООД
Терем - КРЗ Флотски арсенал ЕООД

Профил на купувача

Текущи процедури
Завършили процедури

Електронна борса

Текущи запитвания
Завършили запитвания

Новини
Вход

       

 
OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с Условията за ползване и Политиката на поверителност.
Повече за бисквитките може да прочетете тук